Štvrtok, 23. marec 2017
. - ..
Neprehliadnite
22. marec 2017 – Svetový deň vody Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov schválilo na svojom 47. zasadnutí v decembri 1992 v Rio de Janeiro rezolúciu, ktorá 22. marec vyhlásila za Svetový deň vody. Svetový deň vody je kľúčovým pre zameriavanie pozornosti na určenie problémov týkajúcich sa zásobovania pitnou vodou a zvýšenie povedomia verejnosti o dôležitosti zachovania a ochrany zdrojov vody. Má zvýrazniť význam vody pre zachovanie života na našej planéte a upozorniť ľudstvo na udržateľné zaobchádzanie s vodnými zdrojmi. Ústrednou témou Svetového dňa vody sa v roku 2017 na základe rozhodnutia OSN stala „ Odpadová voda “.
[ 17.3.2017 ]
[ 6.3.2017 ]
Z dôvodu zvýšeného výskytu vtáčej chrípky u voľne žijúceho vtáctva na Slovensku vydal Úrad verejného zdravotníctva usmernenie pre možný prípad prenosu ochorenia na človeka.
[ 16.2.2017 ]
Newsletter