Utorok, 16. január 2018

Epidemiologický informačný systém

                                     Epidemiologický informačný systém

O aktuálnom výskyte prenosných ochorení a možnostiach ich prevencie cez internetovú sieť – www.epis.sk informuje epidemiologický informačný systém verejného zdravotníctva.
Širokej verejnosti sprostredkuje všetky základné informácie o prenosných ochoreniach, ich výskyte, možnostiach ich predchádzania, o očkovaní a ďalších preventívnych opatreniach.