Utorok, 16. január 2018

Hlásenia chorobnosti

Hlásenia chrípky a chrípke podobných akútnych respiračných ochorení

Obdobie: .. - ..
Kalendárny týždeň: 28.


Veková skupina: 0 - 5 6 - 14 15 - 19 20 - 59 nad 60 Spolu
Všetky ARO 52 38 14 73 23 200
z nich CHPO 0 0 0 1 0 1
ARO - akútne respiračné ochorenia
CHPO - chrípke podobné ochorenia


Ďalšie informácie o chrípke: