Nedeľa, 25. február 2018

Hlásenia chorobnosti

Hlásenia chrípky a chrípke podobných akútnych respiračných ochorení

Obdobie: .. - ..
Kalendárny týždeň: 40.


Veková skupina: 0 - 5 6 - 14 15 - 19 20 - 59 nad 60 Spolu
Všetky ARO 142 152 70 165 52 581
z nich CHPO 0 1 2 0 0 3
ARO - akútne respiračné ochorenia
CHPO - chrípke podobné ochorenia


Ďalšie informácie o chrípke: