Nedeľa, 25. február 2018

Hlásenia chorobnosti

Hlásenia chrípky a chrípke podobných akútnych respiračných ochorení

Obdobie: .. - ..
Kalendárny týždeň: 6.


Veková skupina: 0 - 5 6 - 14 15 - 19 20 - 59 nad 60 Spolu
Všetky ARO 234 322 148 449 195 1348
z nich CHPO 16 38 13 11 4 82
ARO - akútne respiračné ochorenia
CHPO - chrípke podobné ochorenia


Ďalšie informácie o chrípke: