Štvrtok, 21. február 2019

Hlásenia chorobnosti

Hlásenia chrípky a chrípke podobných akútnych respiračných ochorení

Obdobie: .. - ..
Kalendárny týždeň: 5.


Veková skupina: 0 - 5 6 - 14 15 - 19 20 - 59 nad 60 Spolu
Všetky ARO 235 244 87 359 141 1066
z nich CHPO 9 18 7 22 5 61
ARO - akútne respiračné ochorenia
CHPO - chrípke podobné ochorenia


Ďalšie informácie o chrípke: