Utorok, 16. január 2018

Hlásenia chorobnosti

Hlásenie komplikácií podľa vekových skupín a druhu

Obdobie: .. - ..
Kalendárny týždeň: 2.


Veková skupina 0 - 5 6 - 14 15 - 19 20 - 59 nad 60 Spolu
Pneumónie 20 1 1 0 0 4
Otitídy 7 5 1 0 0 13
Sinusitídy 13 19 5 6 0 43
Komplikácie spolu 22 25 7 6 0 60
% komplikácií z ARO 12,0 13,0 7,4 1,4 0,0 5,6
ARO - akútne respiračné ochorenia
CHPO - chrípke podobné ochorenia