Nedeľa, 25. február 2018

Hlásenia chorobnosti

Hlásenie komplikácií podľa vekových skupín a druhu

Obdobie: .. - ..
Kalendárny týždeň: 31.


Veková skupina 0 - 5 6 - 14 15 - 19 20 - 59 nad 60 Spolu
Pneumónie 0 0 0 0 0 0
Otitídy 2 1 0 0 0 3
Sinusitídy 3 3 2 1 0 9
Komplikácie spolu 5 4 2 1 0 12
% komplikácií z ARO 18,5 15,4 14,3 3,7 0,0 11,8
ARO - akútne respiračné ochorenia
CHPO - chrípke podobné ochorenia