Nedeľa, 25. február 2018

Hlásenia chorobnosti

Hlásenie komplikácií podľa vekových skupín a druhu

Obdobie: .. - ..
Kalendárny týždeň: 6.


Veková skupina 0 - 5 6 - 14 15 - 19 20 - 59 nad 60 Spolu
Pneumónie 0 0 1 0 0 1
Otitídy 7 5 1 1 0 14
Sinusitídy 10 14 7 9 4 44
Komplikácie spolu 17 19 9 10 4 59
% komplikácií z ARO 7,3 5,9 6,1 2,2 2,1 4,4
ARO - akútne respiračné ochorenia
CHPO - chrípke podobné ochorenia