Štvrtok, 21. február 2019

Hlásenia chorobnosti

Hlásenie komplikácií podľa vekových skupín a druhu

Obdobie: .. - ..
Kalendárny týždeň: 5.


Veková skupina 0 - 5 6 - 14 15 - 19 20 - 59 nad 60 Spolu
Pneumónie 2 2 0 1 0 5
Otitídy 7 6 1 6 0 20
Sinusitídy 19 26 8 17 2 72
Komplikácie spolu 28 34 9 24 2 97
% komplikácií z ARO 11,9 13,9 10,3 6,7 1,4 9,1
ARO - akútne respiračné ochorenia
CHPO - chrípke podobné ochorenia