Štvrtok, 21. február 2019

Kontakty

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Špitálska 3, 04801 Rožňava

e-mail: ruvzrv@uvzsr.sk

web: www.ruvzrv.sk

Regionálny hygienik -      MUDr. Chromčíková Ľubomíra

Zástupca riaditeľa -         Ing. Andrea Albertová

Vedúca osobného úradu: Ing. Albertová Andrea

Predvoľba: 058

 Priama linka

      Klapka

   E-mail: ruvzrv@uvzsr.sk

 

 

Riaditeľ

732 35 65

Služobný mobil :

0918 222 887

100

0918 222 887

 rv.chromcikova@uvzsr.sk

Ústredňa 732 32 57 - 58    
Fax 788 13 58    
Sekretariát   111 rv.sekretariat@uvzsr.sk
Centrálny mail RÚVZ    

ruvzrv@uvzsr.sk

Zástupca riaditeľa   104   

rv.albertova@uvzsr.sk

Podateľňa   111

rv.podatelna@uvzsr.sk

Vedúca HTÚ   104

rv.albertova@uvzsr.sk

Mzdová účtáreň   105

rv.albertova@uvzsr.sk

Finančná účtáreň

 

 

103

rv.novakova@uvzsr.sk

 

Vedúci odd. epidemiológie a Hygieny detí a mládeže
  118

rv.varga@uvzsr.sk

referát eidemiológie

referát hygieny detí a mládeže

 

113,124

 

118

rv.hajduk@uvzsr.sk

rv.slizova@uvzsr.sk

rv.duranova@uvzsr.sk

Vedúci odd. hygieny výživy predmetov bežného používania a kozmetických výrobkov
  109

rv.balazik@uvzsr.sk

Odd. HVPBPaKV

  108

rv.vrancikova@uvzsr.sk
rv.fafrakova@uvzsr.sk
rv.icsoova@uvzsr.sk

Vedúca oddelenia výchovy k zdraviu
  123, 122

rv.lengova@uvzsr.sk

 

       
Oddelenie Výchovy k zdraviu   122 rv.illyesova@uvzsr.sk
       
Centrálny príjem   106  
Vedúca odd. HŽP a zdravia
  117         rv.hrickova@uvzsr.sk                
     
       
Oddelenie HŽP a zdravia   116

rv.toporova@uvzsr.sk


rv.terajova@uvzsr.sk

 

 

Vedúci odd. PPLaT   115

rv.stefanroda@uvzsr.sk

Oddelenie PPLaT   112,110

rv.molnarova@uvzsr.sk rv.smelkova@uvzsr.sk

rv.grofova@uvzsr.sk

vodiči   101  
Informatika
111  rv.informatika@uvzsr.sk