Utorok, 16. január 2018

Neprehliadnite

Manuál vtáčia chrípka_A(H5N8)

[ 16.2.2017, RUVZ Rožňava epidemiológia ]

Z dôvodu zvýšeného výskytu vtáčej chrípky u voľne žijúceho vtáctva na Slovensku vydal Úrad verejného zdravotníctva usmernenie pre možný prípad prenosu ochorenia na človeka.

PODOZRENIE Z OCHORENIA ČLOVEKA NA VTÁČIU CHRÍPKU A(H5N8) - MANUÁL
pre obdobie, kedy nie je potvrdený prenos zo zvieraťa na človeka ani ďalší interhumánny prenos si môžete stiahnuť v .pdf verzii TU

 

Vypracoval: Mgr. Jozef Varga, vedúci odd. epidemiológie a hygieny detí a mládeže