Štvrtok, 21. február 2019

Neprehliadnite

Týždeň mozgu 13. – 19. marca 2017

[ 6.3.2017, RUVZ Rožňava ]

Čo je Týždeň mozgu?

 

Týždeň mozgu sa vo svete oslavuje od roku 1996. Vo viac ako 60 krajinách sveta sa konajú osvetové podujatia na oslavu jedného z najdôležitejších ľudských orgánov - mozgu. Týždeň mozgu pripadne tento rok na 13. – 19. marca 2017.

 

Aké oslavy mozgu čakajú tento rok Slovensko?

 

Slovensko sa tento rok zapojí do kampane desiatykrát. Podobne ako v minulom roku majú Slováci vo všetkých krajoch Slovenska možnosť vypočuť si prednášky o mozgu, zapojiť sa do zaujímavých diskusíí a workshopov alebo rôznym spôsobom potrápiť svoje mozgové závity.

 

Ako si pripomenieme Týždeň mozgu v okrese Rožňava?

 

17.03.2017 od 9.00 do 12.00 Vás pozývame na Deň otvorených dverí do poradenského centra ochrany a podpory zdravia pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, ul. Špitálska 3. Pre širokú laickú verejnosť sa budú vykonávať konzultácie, vedomostné a kognitívne aktivity so zameraním na prevenciu ochorení mozgu a poskytnutie poradenstva v oblasti starostlivosti o chorých s najčastejšími ochoreniami mozgu.

 

21.03.2017 od 14.30 do 16.00 sa pre seniorov  v Klube dôchodcov v Rožňave, ul. Štítnická 265/5 uskutoční  prednáška, vedomostné a kognitívne aktivity so zameraním na prevenciu ochorení mozgu. 

 

„Pamäť slabne, pokiaľ ju necvičíš.“

 

                                   Marcus Tullius Cicero

 

Mgr. Silvia Lengová

RÚVZ so sídlom Rožňava

 

Leták ako funguje ľudský mozog

Zdroje:

www.alzheimer.sk

www.centrummemory.sk