Nedeľa, 25. február 2018

Novinky

Európska charta zdravia srdca pre Slovensko

[ 7.11.2007 ]

                                                     Informácia


Dňa 28.9.2007 bola na Ministerstve zdravotníctva SR tlačová konferencia pri príležitosti slávnostného podpisu Európskej charty zdravia srdca pre Slovensko. Tento dokument vznikol zo záverov Rady Európskej únie a z rezolúcie a chárt Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO) na podporu kardiovaskulárneho zdravia.
Cieľom Európskej charty zdravia srdca je podstatne redukovať záťaž kardiovaskulárnymi ochoreniami v Európskej únii a v európskom regióne SZO a redukovať nespravodlivosti a nerovnosti v zaťažení týmito ochoreniami v rámci jednotlivých krajín a medzi jednotlivými krajinami.
V tomto dokumente zahŕňa výraz „zdravie srdca“ nasledovné ochorenia: srdcové ochorenia, mozgovú príhodu a iné aterosklerotické cievne ochorenia.

Európsku chartu zdravia srdca pre Slovensko v prípade Vášho záujmu nájdete na webovej stránke : http://www.uvzsr.sk/priloha.html/592478/1/europska_charta_zdravia_srdca.pdf?html=1