Nedeľa, 25. február 2018

Novinky

Európsky týždeň bezpečnost a ochrany zdravia pri práci

[ 18.9.2008 ]

 

V rámci Európskeho týždňa bezpečnosti pri práci pripravil Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave

                                                 dňa 7. a 20 októbra,2008

                                              " Deň otvorených dverí "

V problematike ochrany a podpory zdravia pri práci s cieľom poskytnúť zamestnávateľom, zamestnancom a fyzickým osobám - podnikateľom poradenstvo najmä v otázkach

  • hodnotenia zdravotných rizík
  • manažmentu zdravotných rizík
  • predchádzania vzniku chorôb z povolania
  • činnosti pracovných zdravotných služieb

Cieľ naväzuje na heslo : Dobré pre zamestnávateľa, dobré pre podnikanie