Nedeľa, 25. február 2018

Novinky

1.10.2008 Medzinárodný deň starších

[ 19.9.2008 ]
Zdravie a aktivita v staršom veku závisia predovšetkým od spôsobu života a správania sa jednotlivca počas celého života, preto:
- dodržujte správnu životosprávu, žite prirodzene podľa svojich individuálnych potrieb,
- udržujte primeranú telesnú aktivitu, cvičte, prechádzajte sa v prírode, vykonávajte práce v domácnosti a v záhrade,
- konzumujte stravu bohatú na vlákniny (ovocie, zeleninu, celozrnné výrobky),
- obmedzte živočíšne tuky a solenie,
- udržujte si primeranú telesnú hmotnosť, ak máte nadváhu – znížte ju,
- nefajčite, nepožívajte alkohol,
- navštevujte lekára v pravidelných intervaloch,
- navštevujte Poradenské centrum ochrany a podpory zdravia na RÚVZ Rožňava, Špitalská č.3.
Celoživotné dodržiavanie zásad správnej životosprávy sa Vám odmení i v aktívnom prežívaní staršieho veku.

                     Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave