Nedeľa, 25. február 2018

Novinky

28.september 2008 vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia za Svetový deň srdca

[ 19.9.2008 ]
   28.september 2008 vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia za Svetový deň srdca


Ak chceme mať zdravé srdce, životne dôležitý orgán, musíme sa oň náležite starať a to tým, že
- nefajčime,
- nekonzumujme nadmerné množstvo alkoholu,
- vyhýbajme sa tučným mäsitým jedlám, tučným syrom, živočíšnym tukom, nadmernej spotrebe vajíčok, prejedaniu čiže obezite a pod.,
- sledujme si hladinu cholesterolu a výšku krvného tlaku pravidelnými návštevami u lekára príp. Poradenského centra ochrany a podpory zdravia pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, Špitalská č.3.,
- srdce pravidelne a primerane zaťažujme príjemným športovaním, pohybom z ktorého máme radosť a potešenie,
- vyhýbajme sa stresom, hádkam, konfliktom, neprimeranej fyzickej i psychickej záťaži.

Zamyslime sa preto pri príležitosti Svetového dňa srdca, kde robíme chyby a kde sa dá ešte upraviť naša životospráva ako aj životný štýl.
Táto investícia sa naozaj oplatí.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave