Nedeľa, 25. február 2018

Novinky

Zdravé pracoviská

[ 19.10.2009 ]

                                                  EURÓPSKA KAMPAŇ
                                   “ZDRAVÉ PRACOVISKÁ – HODNOTENIE RIZÍK”

V rámci Európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pripravil Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave v dňoch 19 – 23.10.2009
                                            „Deň otvorených dverí“

v problematike ochrany a podpory zdravia pri práci s cieľom poskytnúť zamestnávateľom, zamestnancom a fyzickým osobám – podnikateľom poradenstvo najmä v otázkach 
- Hodnotenia zdravotných rizík 
- Manažmentu zdravotných rizík 
- Predchádzania vzniku chorôb z povolania 
- Činnosti pracovných zdravotných služieb

Cieľ nadväzuje na heslo:
DOBRÉ PRE ZAMESTNÁVATEĽA, DOBRÉ PRE PODNIKANIE