Nedeľa, 25. február 2018

Novinky

ZDRAVOTNÉ RIZIKÁ Z POUŽÍVANIA SOLÁRIÍ

[ 31.8.2010 ]

                         ZDRAVOTNÉ RIZIKÁ Z POUŽÍVANIA SOLÁRIÍ
Soláriá využívajú účinky časti ultrafialového žiarenia na ľudský organizmus, preto je solárium rýchla cesta, ako zhnednúť. Opaľovanie pod umelými lúčmi má však aj mnoho rizík.


Podľa údajov svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) vedúca skupina odborníkov v oblasti rakoviny potvrdila, že používanie solárií je významne nebezpečné pre vznik rakoviny kože. Podľa IARC – Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny UV žiarenie je karcinogénne pre človeka. V posledných rokoch bol zaznamenaný významný nárast výskytu melanómu kože hlavne medzi mladými ženami. Vykonané štúdie poskytujú dostatok dôkazov o tom, že významnú úlohu v náraste melanómu kože zohráva používanie solárií spolu s expozíciou slnečnému žiareniu. Najrizikovejšou skupinou sú deti a mládež vo veku do 18 rokov z dôvodu, že ich koža je tenšia a vyvíja sa imunitne a štrukturálne. Je preto nevyhnutné zvyšovať verejné povedomie a vedomosti o negatívnych účinkoch UV žiarenia.
SOLÁRIA NIE SÚ VHODNÉ
· Pre osoby do 18 rokov – ich koža je tenšia a vyvíja sa imunitne a i štrukturálne
· Pre osoby s alergiou alebo precitlivenosťou na UV žiarenie
· Pre osoby s mnoho početnými znamienkami a osoby s nízkym fototypom
· Pre ženy užívajúce hormonálnu antikoncepciu – hrozí nepríjemná pigmentácia
· Používanie solária počas tehotenstva je nutné konzultovať s lekárom
RADY PRE OPAĽOVANIE V SOLÁRIU
· Zistite svoj fototyp a potom zvážte, aké časové intervaly opaľovania si zvolíte
· Jeden opaľovací cyklus má pozostávať z 1 – 10 sedení, pričom v priebehu roka je doporučené absolvovať maximálne 6 procedúr, medzi ktorými by mala byť pauza minimálne 4 týždne
· Pred opaľovaním odstráňte z kože všetky kozmetické prostriedky a odstráňte šperky.
· Používajte opaľovacie krémy, ktoré sú špeciálne určené pre soláriá
· Oči si chráňte vhodnými okuliarmi s UV filtrom, len zatvoriť oči nestačí, lúče prenikajú aj cez viečka
· Ak užívate lieky preštudujte príbalový leták, aby ste sa vyvarovali nežiaducich účinkov na koži
· Neopaľujte sa v rovnaký deň v soláriu a na slnku
· Niekoľko hodín po opaľovaní sa nesprchujte
· Ak sa vám na koži objavia čerené škvrny, opuchy alebo iné neprirodzené reakcie, navštívte kožného lekára
· Ak máte pigmentové znamienka, ktoré sú tmavé alebo meniace sa, je nutné ich prelepiť alebo prekryť vysokým ochranným filtrom