Nedeľa, 25. február 2018

Novinky

Salmonelózy

[ 27.7.2012 ]

Znižujeme nebezpečensto vzniku ochorení z potravín

            Z črevných nákaza problémom zostávajú salmonelózy. Ako možný faktor prenosu pôvodcu nákazy sa najčastejšie uplatňujú slepačie vajcia a výrobky z nich. Medzi ďalšie potraviny, ktoré sú vhodným prostredím pre rast salmonel sa počíta mäso, hlavne mleté, mäsové výrobky, hydina, mliečne výrobky, cukrárenské a lahôdkárenské výrobky, zmrzlinové zmesi. 

 

            K prerušeniu prenosu šírenia salmonelóz môžeme prispieť aj my konzumenti tým, že:

pri nákupoch budeme vyberať potravinárske výrobky, ktoré sú po technologickom      spracovaní zdravotne nezávadné;

  zabezpečíme dokonalé prevarenie a prepečenie potravín;

  budeme konzumovať stravu čo najskôr po uvarení;

  po uvarení, ak je to nutné budeme uchovávať potraviny do konzumovania buď horúce          okolo 60o  C ), alebo vychladené ( menej ako 10o C );

    uvarené jedlo pred opakovaným konzumom znovu dôkladne prehrejeme (najmenej na     70o C );

     surové a uvarené potraviny spravujeme a skladuje oddelene;

    vždy pred začatím práce s potravinami, teda aj po akomkoľvek prerušení tejto práce           ( najmä po použití WC ) umyjeme si ruky;

     udržujeme kuchynské zariadenie v bezchybnej čistote;

      ochránime potraviny pred hmyzom, hlodavcami alebo inými zvieratami;

      pri príprave stravy použijeme len pitnú vodu.


                                                                         MUDr. Alžbeta Donovalová

                                                                          RÚVZ so sídlom v Rožňave