Nedeľa, 25. február 2018

Novinky

Informácie o chrípke a kliešťovej encefalitíde

[ 9.9.2015, RH ]

Prichádzajúce jesenné obdobie prináša so sebou hneď niekoľko nástrah. Zmena počasia u mnohých ľudí spôsobuje prepuknutie chrípky. Pri prechádzkach lesom v relatívne priaznivých teplotách zas číhajú kliešte, ktoré sú príčinou vážnych chorôb. Práve na prevenciu infekčných ochorení- chrípky a ochorení prenášanými kliešťami, sa zameral Úrad verejného zdravotníctva SR. V tomto období preto distribuuje špeciálne letáky, určené pre rómsku komunitu.

     S cieľom zvýšiť prevenciu a informovanosť danej cieľovej skupiny, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci s Kanceláriou Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku a periodikom Rómsky nový list pripravil informačné letáky s tematikou „Ako predísť chrípke a Ako sa chrániť pred kliešťom“. Letáky, ktoré sú vydávané v slovenskom a v rómskom jazyku, sú dostupné aj v elektronickej podobe na webových stránkach ÚVZ SR a budú taktiež uverejnené v Rómskom novom liste.

     Letáky sú rozdelené 12 regionálnym úradom verejného zdravotníctva SR, ktoré sú zapojené do programu podpory zdravia znevýhodnených komunít, splnomocnencovi vlády SR pre rómske komunity a pre informáciu boli zaslané aj ombudsmanke Jane Dubovcovej. Následne sa cez pracovníkov uvedených inštitúcií dostanú priamo k ľuďom do rómskych osád.