Utorok, 16. január 2018

Novinky

Očkovací kalendár na rok 2017

[ 16.2.2017, RUVZ Rožňava epidemiológia ]

Elektronická forma očkovacieho kalendára

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave ponúka v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva slovenskej republiky elektronickú formu očkovacieho kalendára pre širokú verejnosť

Očkovací kalendár môžete nájsť na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR

http://www.uvzsr.sk/kalendar2017/index.html