Štvrtok, 21. február 2019

Novinky

Dotazníkový prieskum v soláriách

[ 20.4.2017, RUVZ Rožňava epidemiológia ]

Vrámci riešenia projektu informovanosti širokej verejnosti o problematike solárií, si Vám dovoľujeme uverejniť odkaz na elektronický dotazník, ktorý je možné elektronicky vyplniť a následne aj odoslať.

Za každú vyplnenú odpoveď Vám vopred ďakujeme.

Uvedený dotazník môžete vyplniť kliknutím na nasledujúci odkaz:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1xuVzxs6DxeXO_sX3nYJCw-1tHRVr6fXAUCMLxnZ6TuQVfA/viewform?fbzx=-5009079680799199000