Štvrtok, 21. február 2019

Novinky

5. máj - Deň hygieny rúk

[ 4.5.2017, RÚVZ so sídlom v Rožňave, oddelenie epidemiológie ]

Dňa 5. mája sa v Slovenskej republike uskutoční 9. ročník kampane „Save lives: Clean Your Hands“ ( „Umývaj si ruky – zachrániš život“ ), ktorá je súčasťou programu WHO „First Global Patient Safety Challange – Clean Care Is Safer care“.Hlavným cieľom kampane je poukázať na skutočnosť, že správna hygiena rúk je najúčinnejší spôsob prevencie nozokomiálnych nákaz a šírenia rezistencie mikroorganizmov na antibiotiká.

Cieľom kampane je zameranie sa na informovanie zdravotníckych pracovníkov o význame hygieny rúk ako ochrany pacienta a poukázanie na dôležitosť dodržiavania piatich momentov hygieny rúk.

Prospekt

5 momentov umývania rúk

5 momentov pri operačnej rane

Prezentácia - dezinfekcia rúk

 

Mgr. Jozef Varga - epidemiológia