Štvrtok, 21. február 2019

Novinky

Rožňavský veľtrh pre seniorov 2. Ročník

[ 19.10.2017, PZ ]

Rožňavský veľtrh pre seniorov – 2. ročník

 

 

            Október je mesiac, keď sa pred striebornými nitkami vo vlasoch skláňame viac, ako počas iných mesiacov v roku. Všetci viac prejavujeme vďaku a uznanie. Počas októbra viac počúvame o tom, koľko ľudí vyššieho veku žije medzi nami, aké majú problémy a potreby. Preto sa 17. októbra 2017 v Spoločenskej sále  na Mestskom úrade v Rožňave zišli zástupcovia z 24 organizácií, ktoré na 2. ročníku  Rožňavského veľtrhu pre seniorov odovzdávali cenné rady a informácie pre prítomných  seniorov z okresu Rožňava.  

 

            Hlavnými organizátormi podujatia boli Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, Mesto Rožňava a Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Rožňave. Program 2. ročníka veľtrhu bol koncipovaný tak, aby seniori v jednotlivých informačných blokoch získali informácie z oblasti uspokojovania fyzických, psychických, sociálnych a spirituálnych potrieb. Vzdelávacia časť programu podujatia prebiehala v sále a sprievodné a konzultačné aktivity sa realizovali vo vstupnom vestibule.   Rožňavský veľtrh pre seniorov otvorili svojim vystúpením žiaci a učitelia zo Základnej umeleckej školy v Rožňave. Všetkých prítomných seniorov pozdravila v mene regionálnej hygieničky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave Ing. Andrea Albertová.  Primátor  Rožňavy pán Pavol Burdiga srdečne privítal účastníkov veľtrhu na pôde Mestského úradu v Rožňave. Predseda Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Rožňave pán Mgr. Ladislav Fábian vyjadril vo svojom príhovore veľkú radosť z organizácie už 2. ročníka tohto podujatia. Najväčšmi sa však potlesk v sále rozliehal po vystúpení talentovaných detí pod vedením Ing. Ivana Nemčoka.

 Odborníci seniorom prednášali na rôzne témy (Zdravie v ohrození – PhDr. Judita Mlynáriková z FALCK Záchrannej, a.s., Pripravte sa na návštevu u lekára – Ing. arch. Radoslav Herda, Práva pacienta v oblasti sociálnej a zdravotnej starostlivosti – PhDr. Mária Lévyová z Asociácie na ochranu práv pacientov SR, Nechcené dary /staroba, choroba a smrť/ – Mgr. Libuša Lejková – psychologička, Mgr. Zsolt Buza z Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, Mgr. Viliam Solárik z Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania  na Slovensku a Mgr. Martin Bunda z Rímskokatolíckej cirkvi v Rožňave, Mens sana in corpore sano /V zdravom tele zdravý duch/ - Tomáš Rusňák zo spoločnosti Ultimuv, Blízko pri človeku – Mgr. Andrea Janická Rudnayová z Diecéznej charity v Rožňave, Diakonia medzi nami – Mgr. Henrieta Ibosová z Ústredia diakonie reformovanej  kresťanskej cirkvi v Komárne, Poskytovanie sociálnych služieb – Ing. Katarína Valková z Mestského úradu v Rožňave, Kompenzácie ŤZP – Mgr. Zuzana Ichnatoliová z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Rožňave). V rámci všetkých prednesených tém a tiež v oblasti bezpečnosti seniorov (OR PZ Rožňava), riešenia problému inkontinencie (SCA Hygiene Products Slovakia, spol. s r.o. Gem. Hôrka), poskytovania sociálnych služieb v našom regióne (Slovenský červený kríž v Rožňave, Sociocentrum, o.z. v Rožňave, Denný stacionár Barben nezisková organizácia n.o. v Rožňave), vzdelávania seniorov (VIVA SK, o.z. v Rožňave),  využívania pomôcok pre imobilné osoby (SPIG s r.o. Zvolen) mali účastníci veľtrhu možnosť diskusie, individuálnej konzultácie, poradenstva a praktických ukážok cvičenia. O sprievodné aktivity bol aj tento rok mimoriadne veľký záujem. Zabezpečovali ich Stredná zdravotnícka škola v Rožňave (meranie krvného tlaku, pulzu, hmotnosti, telesných tukov a svalov, masáž šije a horných končatín, výživové poradenstvo), Stredná odborná škola obchodu a služieb (strihanie vlasov, úprava účesu a mejkapu) a Gemerská knižnica Pavla Dobšinského  (ponuka kníh a aktivít).

 

            Na podujatí bolo prítomných 93  seniorov. Niektorí prišli neskôr, iní zase odišli skôr, ale mnohí boli takí, ktorí s radosťou zotrvali na celom podujatí, aby im neunikla ani jedna dôležitá informácia. Mnohí sa pýtajú, prečo sme toto podujatie nazvali tak honosne – veľtrh. Nuž preto, že získať sa dalo naozaj mnoho a mnoho sa dá ešte aj ďalej výhodne predať. Veríme, že tak, ako v roku 2016, aj tento rok sa našiel aspoň jeden senior, ktorý si na veľtrhu „kúpil“ novú informáciu, ktorá jemu a jeho blízkym pomôže prežiť starobu pokojnejšie, bezpečnejšie, dôstojnejšie, veselšie a radostnejšie.

 

Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a vytvorenie atmosféry naozajstného veľtrhu.

 

 

 

 

                                                                                              Mgr. Silvia Lengová

                                                                                        oddelenie výchovy k zdraviu

                                                     RÚVZ so sídlom v Rožňave