Štvrtok, 21. február 2019

Novinky

Európsky imunizačný týždeň

[ 25.4.2018, RUVZ Rožňava epidemiológia ]

Európsky imunizačný týždeň

23. 4. 2018 – 29. 4. 2018Tak ako po minulé roky, sa aj tento rok Slovenská Republika zapája do aktivít Európskeho imunizačného týždňa (EIW). Kampaň EIW vyhlasuje Svetová zdravotnícka organizácia (SZO), Regionálny úrad pre Európu, v roku 2018 už po trinásty krát. Je to každoročná regionálna iniciatíva, ktorej cieľom je podpora informovanosti o dôležitosti očkovania a zaočkovanosti proti ochoreniam, ktorým možno predchádzať očkovaním. Heslo tohtoročnej kampane znie:

„Očkovanie je právo jednotlivca, ale súčasne je spoločnou zodpovednosťou“


Stredobodom kampane EIW sa stáva jednotlivec a jeho úloha pri ochrane verejnosti pred preventabilnými chorobami. Očkovanie zostáva najúčinnejším spôsobom predchádzania šíreniu infekčných ochorení, ktoré v minulosti spôsobovali rozsiahle epidémie. Účinnosť očkovania dokladuje ústup epidémií infekčných ochorení, ktoré v minulosti postihovali celé štáty a kontinenty.

Po zavedení povinného očkovania sa podarilo zabrániť šíreniu infekčných ochorení natoľko, že niektoré z nich poznáme už len z rozprávania starších ľudí a z kníh. V tých častiach sveta, kde očkovanie nie je dostupné pre každého, sa ochorenia naďalej šíria a stále ostáva reálna šanca zavlečenia ochorenia na naše územie.

Vďaka očkovaniu je väčšina našich občanov pred nebezpečnými chorobami v bezpečí. Nie každý môže byť zaočkovaný. Dieťa, ktoré trpí iným ochorením, ktoré vylučuje podanie vakcíny, nebude proti infekčným ochoreniam imúnne. Pokiaľ však bude v jeho okolí zaočkovaný každý, nebude sa mať od koho nakaziť. Zaočkovaný by teda mal byť každý, komu v očkovaní nebráni jeho zdravotný stav. Nechráni tým len svoje zdravie, ale aj zdravie tých, ktorí nemali možnosť chrániť sa očkovaním či už z dôvodu nízkeho veku alebo kontraindikáciou.

V čase epidémie vznikne akási reťaz z jedincov, ktorí nie sú imúnni a umožňuje ochoreniu udržiavať sa v populácii. V prípade, že je dosť veľká časť populácie zaočkovaná, chorý sa nedostane do styku s niekým, kto by sa od neho nakazil a “reťaz” epidémie sa tu pretrhne. To je dôvod, prečo v súčasnosti v našich podmienkach už nie sme svedkami epidemického výskytu závažných prenosných ochorení.

Očkovanie je jedným z najväčších výdobytkov ľudstva a vďačíme mu za život, ako ho dnes môžeme žiť. Je pre nás výsadou, ale aj zodpovednosťou voči ostatným.Bc. Dušan Hajdúk

Mgr. Jozef Varga

RÚVZ Rožňava