Utorok, 16. január 2018

Usmernenie ÚVZSR k problematike Sushi

Tento čťlánok je majetkom Úradu verejného zdravotníctva SR a je chránený autorským právom a inými príslušnými právnymi predpismi. Tento článok môže byť zobrazovaný, reformovaný a tlačený výhradne pre osobnú nekomerčnú potrebu a užívateľ súhlasí s tým, že tento obsah nebude ďalej šíriť,reprodukovať , predávať , publikovať, vysielať, alebo inak poskytovať ďalším osobám bez predchádzajúceho písomného povolenia. Po schválení povolenia je v každom prípade potrebné uvádzať názov našej stránky na každom publikovanom dokumente. Neoprávnené používanie týchto materiálov alebo ich kópiíí je protizákonné.

Usmernenie k problematike sushi