Štvrtok, 21. február 2019

Top témy

Obezita

                                                  Otvorme si oči...

Odborníci sa zhodli, že najzávažnejšími rizikovými faktormi v oblasti chronických neinfekčných ochorení, najmä srdcovocievnych a nádorových je obezita a nadhmotnosť ľudí.
Počet obéznych osôb sa neustále zvyšuje. Týka sa to hlavne epidemického šírenia detskej obezity, v dôsledku čoho sa u detí vyskytujú vážne fyzické a psychické ochorenia a zvyšuje sa riziko ochorení a úmrtí v mladšom veku.
Ochorenia súvisiace s nadmernou telesnou hmotnosťou spôsobujú každoročne viac ako jeden milión úmrtí. Riziko závažných chronických ochorení závisí od stupňa obezity a od rozloženia tuku v tele. Významným rizikovým faktorom je najmä známa abdominálna obezita. Nadhmotnosť a obezita ovplyvňujú telesné i duševné zdravie a hrajú významnú úlohu v rozvoji najzávažnejších chronických neinfekčných chorôb, medzi ktoré zaraďujeme kardiovaskulárne ochorenia (ischemická choroba srdca, hypertenzia, cievne mozgové príhody, varikózna choroba žíl, tromboembolická choroba), metabolické ochorenia (metabolický syndróm, inzulínová rezistencia, porucha glukózovej tolerancie, diabetes mellitus 2. typu, dyslipidémie, hyperurikémia), niektoré onkologické ochorenia (rakovina hrubého čreva, rakovina prsníka, maternice, vaječníkov, rakovina žlčníka a žlčových ciest, pankreasu, pečene), niektoré gynekologické ochorenia (poruchy menštruačného cyklu, neplodnosť, komplikácie v gravidite a pri pôrode, gynekologické zápaly), niektoré choroby kĺbov, kostrového a svalového systému (degeneratívne ochorenia kĺbov a chrbtice, hlavne gonartróza a coxartróza), niektoré kožné ochorenia (ekzémy, mykózy, celulitída), psychosociálne poruchy (nízke sebavedomie, sebaobviňovanie, poruchy motivácie, depresia, úzkosť, poruchy príjmu potravy ako kompulzívne prejedanie, bulímia, anorexia).
Preto je dôležité, aby boli ľudia informovaní o svojom zdravotnom stave a možnosti liečenia. V tomto smere je to už ale na lekároch samotných ako sa ku tejto problematike postavia a samozrejme na pacientoch...
Aj tu funguje jednoduchá matematika: „Viac sa hýbať, menej jesť!“


Gabriela Toporová
RÚVZ so sídlom v Rožňave
odd.HŽPaZ