Štvrtok, 21. február 2019

Voľné pracovné pracovné miesto

 

 

 

Voľné štátnozamestnanecké miesta na RÚVZ Rožňava sa obsadzujú výberovým konaním podľa § 39 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon").

Výberové konanie vyhlasuje RÚVZ Rožňava prostredníctvom registra výberových konaní na ústrednom portáli https://open.slovensko.sk najmenej 15 pracovných dní pred jeho uskutočnením.

 

Výzva na obsadenie pracovného miesta 01/2016

Výzva na obsadenie pracovného miesta 02/2016

Výzva na obsadenie pracovného miesta 01/2017

Vyhlásenie voľného pracovného miesta 1/2019

Vyhlásenie voľného pracovného miesta 2/2019